Program wspomagający diagnostykę

Wspomaganie diagnostyki osób wymagających terapii sensomotorycznej.