Aplikacja GTD Simple

Co to jest GDT

Według wikipedii:

Getting Things Done, GTD, dosł. doprowadzanie roboty do końca – popularna metoda organizacji zajęć, oparta na kolekcjonowaniu spraw i zarządzaniu listami zadań i projektów. Twórcą metody jest David Allen, który opisał ją w książce pt. Getting Things Done. The Art of Stress-Free Productivity, wydanej w 2001. W Polsce wydana w sierpniu 2006 pt. Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań (aktualizacja: Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Onepress, Gliwice, 2008; a następnie: Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Wydanie II, Onepress, Gliwice, 2015).

GTD Simple

Ekran główny

Inbox

Tutaj trafiają na początku wszystkie sprawy i czekają na przegląd i odpowienie zakwalifikowanie i oznaczenie.

Plan dnia

Specjalny folder, który służy przede wszystkim do łatwiejszego odnalezienia spraw, którymi się warto zająć dzisiaj. Do planu dnia automatyczni trafiają:

 • działania terminowe z dzisiejszym terminem wykonania, lub opóźnione,
 • działania oznaczone gwiazdką,
 • działania oznaczone jako „pilne”
 

Najbliższe działania

Każda sprawa oznaczona w trakcie analizy jako „akcja” jest wyświetlana w tym folderze. Jest to lista wszystkich spraw do wykonania. Zarówno zadań terminowych jak i pozostałych.

Oczekujące

Do tego folderu trafiają sprawy, które mają być wykonane przez kogoś innego. Innymi słowy – sprawy delegowane. Oczekują na informację, że ktoś wykonał swoje zadanie.

Zadania terminowe

Lista spraw oznaczonych jako „akcja”, które mają ustawiony termin wykonania.

Kiedyś/może

Sprawy które muszą dojrzeć. Pomysły, odległę nie do końca sprecyzowane plany, a nawet marzenia.
Czekają tu, aż podczas któregoś przeglądu spraw zdeydujesz się nadać im bardziej konkretny kształt.

Archiwum

W archiwum przechowywane są wszystkie sprawy zakwalifikowane jako notatki.

Wszystko

Tutaj wyświetlana jest łącznie zawartość folderów „Najbliższe działania”, „Oczekujące”, „Kiedyś/może” i „Archiwum”.
Ten folder przydatny jest podczas wyszukiwania zagubionej notki lub zadania, o której nie wiemy do jakiej kategorii mogła trafić.

GTD Simple app

Zakończone

Trafiają tu wszystkie zadania i notatki oznaczone jako zrobione.

Kosz

Skasowanie zadania i notatki. Jeśli przez pomyłkę coś skasujemy, to zaglądając tu, możemy go jeszcze przywrócić. Jeśli usuniemy element z kosza, usuwamy go bezpowrotnie.

Filtr

Filtr znajduje się na górze aplikacji. Pociągnięcie listy folderów, lub listy spraw w dół spowoduje wyświetlenie filtra.

Filtr pozwala odnaleźć konkretną notkę lub zadanie. Dzięki niemu możemy też zawęzić wyświetlane elementy do opisanych danym tagiem, projektem, kontekstem, lub zawierającym określony ciąg znaków. Możemy też użyć flag „ważne” i „pilne” do zawężenia wyświetlanych wyników.

 1. Szukaj – wpisanie tekstu w pole 'Szukaj” powoduje wyświetlenie tylko tych zadań i/lub notek, które zawierają wpisany tekst.
 2. Tag – zaznaczenie lub wpisanie dowolnego tagu powoduje wyświetlenie tylko tych zadań i/lub notek, które mają przypisany dany tag.
 3. Projekt – zaznaczenie dowolnego projektu powoduje wyświetlenie tylko tych zadań i/lub notek, które mają przypisany dany projekt.
 4. Kontekst – zaznaczenie dowolnego kontekstu powoduje wyświetlenie tylko tych zadań i/lub notek, które mają przypisany dany kontekst.
 5. Pilne – zaznaczenie przycisku „pilne” powoduje wyświetlenie tylko tych zadań i/lub notek, które są oznaczone jako „pilne”.
 6. Reset – naciśnięcie tego przycisku powoduje wyczyszczenie wszystkich filtrów i wyświetlenie wszystkich zadań i notek.
 7. Ważne – zaznaczenie przycisku „ważne” powoduje wyświetlenie tylko tych zadań i/lub notek, które są oznaczone jako ważne.
 

Lista zadań

Zadania i notatki wyświetlane są w postaci listy. Każdy element listy wyświetla podstawowe informacje i pozwala na wykonanie kilku działań bez konieczności otwierania edytora.

Działania:

 • Oznaczenie wykonanego zadania
 • Skasowanie zadania/notatki
 • Oznaczenie gwiazdką
 • Otwarcie zadania lub notatki w edytorze.

Edytor

 1. Tytuł sprawy,
 2. Opis,
 3. Przycisk daty wykonania,
 4. Przyciski wyboru typu sprawy,
 5. Kontekst,
 6. Projekt,
 7. Tag,
 8. Przycisk oznaczania spraw pilnych,
 9. Przycisk oznaczania spraw ważnych,
 10. Przycisk oznaczania wybranych spraw gwiazdką,
 11. Przesyłanie sprawy do innych aplikacji,
 12. Przycisk zapisywania sprawy,
 13. Przycisk ustawiania alarmu,
 14. Data utworzenia,
 15. Przycisk oznaczania spraw wykonanych.