GTD Simple potrafi coraz więcej

W najnowszej wersji GTD Simple pojawiło się kilka nowości. Dzięki Waszym uwagom i komentarzom udało się lepiej dopasować program do potrzeb użytkowników.

Co nowego

  • Większe skupienie na projektach,
  • Dodawanie podzadań w zadaniach,
  • Przekształcanie podzadań na zadania,
  • Poprawiony układ filtra,
  • Poprawiony układ edytora

Stąd możesz pobrać aplikację:

A teraz trochę bardziej szczegółowo:

Większe skupienie na projektach

Projekty z filtra wysuwanego z góry ekranu przeniosłem na lewe wysuwane menu (drawer menu). Można je otworzyć albo klikając na ikonkę hamburgera na górze ekranu nad filtrem, albo przez przesunięcie palcem po ekranie od lewej krawędzi do środka. Dzięki temu wszystkie projekty wyświetlane są w postaci przejrzystej listy. Kliknięcie na projekt z listy powoduje jego zaznaczenie, i filtruje wyświetlane zadania i notatki pokazując tylko te, które należą do danego projektu.

Kolejne naciśnięcie na nazwę projektu spowoduje odznaczenie wybranego projektu, i znowu będą wyświetlane wszystkie zadania i notatki. Również kliknięcie na przycisk z 'x’ spowoduje ten sam efekt.

Wybranie „projektu” o specjalnej nazwie „–” spowoduje wyświetlenie tych zadań, które nie są jeszcze do żadnego projektu przypisane.

Nazwa wybranego projektu jest wyświetlana w toolbarze.

Dodawanie podzadań

Wiele osób sygnalizowało potrzebę możliwości dodawania podzadań w ramach zadań. Od teraz jest to możliwe. Podzadania wyświetlane są jako check lista, można je oznaczać jako wykonane. Aby dodać nowe podzadanie, trzeba nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola „Opis” w edytorze.

Przycisk dodający podzadania

Drugi sposób, to wpisanie na początku linii sekwencji: „- [ ] ” (kreska, spacja, nawias kwadratowy otwierający, spacja, nawias kwadratowy zamykający, spacja) i potem wpisanie tekstu podzadania. Program GTD Simple przekształci taką linię w podzadanie. Co ciekawe, wewnętrznie program zapisuje podzadania właśnie w taki sposób. Dzięki temu, starsze wersje programu będą w stanie takie dane w miarę poprawnie odczytać.

Naciśnięcie przycisku Enter, powoduje, że nowa linia jest tego samego typu, co poprzednia. Czyli jeśli poprzednia linia była podzadaniem, to nowa również będzie podzadaniem.

Przekształcanie podzadań na zadania

Kolejna przydatna funkcja zwiększająca szybkość tworzenia projektów. Jak to działa? Kiedy mamy zadanie zawierające podzadania w postaci checklisty, naciśnięcie przycisku z ikonką symbolizującą podział spowoduje utworzenie jednego zadania, z każdego podzadania (czyli każdego elementu listy z checkboxami). Co istotne, nowo utworzone zadania będą miały ten sam projekt, co zadanie macierzysta, oraz takie same tagi i kontekst. Dlatego warto zadbać, by przed naciśnięciem przycisku wszystkie te dane były prawidłowo ustawione.

Przycisk do tworzenia zadań z podzadań

Poprawiony układ filtra

Dzięki temu, że kontrolka do wybierania projektów została z filtra usunięta, bo teraz projekt wybierany jest z wysuwanego bocznego menu, układ kontrolek na filtrze został  zoptymalizowany. Filtr jest dzięki temu bardziej zwarty i czytelny.

Nowy układ filtra

Poprawiony układ edytora

Podobnie jak w filtrze, w edytorze również nastąpiły zmiane poprawiające ergonomię. Edytor dzięki tym zmianom posiada więcej miejsca na opis zadania, lub tekst notatki.

Nowy układ edytora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*