WykorzystajDach.pl

Darmowa analiza

Wykorzystajdach.pl jest to aplikacja webowa zrobiona przez MD Lab. Wykorzystajdach.pl jest darmowym narzędziem online, które umożliwia przeprowadzenie analizy opłacalności zainstalowania paneli słonecznych na dachu Twojego domu. Koszty montażu instalacji oparte są o rzeczywiste koszty określone przez lokalne firmy. Wynikiem analizy jest kompletny raport opisujący parametry zaproponowanej instalacji fotowoltaicznej. Raport zawiera między innymi koszt instalacji i potencjalne oszczędności uzyskane dzięki energii słonecznej.  

Szczegóły

Zrzut ekranu dla przykładowego dachu

By zapewnić najlepszą jakość analizy, aplikacja bierze pod uwagę ilość energii zużywanej dotychczas przez Twoje gospodarstwo domowe. Ilość ta jest wyliczona na podstawie Twoich comiesięcznych wydatków na energię. Brane są także pod uwagę lokalne warunki klimatyczne takie jak nasłonecznienie oraz kierunek i nachylenie części dachu na których miałaby być zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Jeśli to możliwe, aplikacja dobiera parametry instalacji tak, by zapewnić 100% zapotrzebowania energetycznego Twojego gospodarstwa domowego. Aplikacja została wykonana z wykorzystaniem Angular 2, Google Maps API, Google Firebase.